HILDEHOVING

HILDEHOVING

Hilde Hoving 1956

Theoloog 

Naast de opvoeding van mijn twee kinderen ben ik theologie gaan studeren en in 2000 cum laude afgestudeerd op het werk van de Belgische filosofe, psychoanalytica en taalkundige Luce Irigaray. Jarenlang was ik werkzaam als docent godsdienstfilosofie en genderstudies aan de NHL Leeuwarden en verzorgde ik colleges aan de seniorenacademie. Ruim vijftien jaar leid ik uitvaarten vanuit christelijk of humanistisch perspectief.
Ik geef lezingen en doceer filosofie aan kleine groepen. Zie voor verdere informatie categorie Theologie.

Kunstenaar

Kunst, filosofie en religie beïnvloeden elkaar en zetten aan tot verbeelden en symboliseren. Zij bieden speelruimte voor datgene wat onzegbaar en onbeeldbaar is. Daarin ligt voor mij een belangrijk moment van fascinatie.
Mijn opvattingen en gevoel voor kunst en schoonheid zijn onder andere gevormd door jarenlange opleiding en oefening in de Japanse bloemsierkunst – Ikebana. Het schrijven van haiku heeft mij mede geschoold in de kunst van het weglaten. Beide kunstuitingen zijn geworteld in de Zenfilosofie, waarbinnen het gaat om een innerlijke identificatie met datgene wat je creëert. Daarnaast hebben de kunstfilosofie (esthetica) en de visie van toonaangevende  kunstenaars mij geïnspireerd. 
Vanaf 2015 ben ik intensief gaan schilderen. Ik heb een eigen gemengde techniek ontwikkeld, waarbij ik hoofdzakelijk acrylverf, inkt, zand en dun papier gebruik. Mijn intentie is iets uit te drukken van de menselijke conditie; de mens – geworteld in het aardse, verlangend naar transcendentie.