HILDEHOVING

HILDEHOVING

Uitvaartbegeleiding

Jarenlang leid ik uitvaarten en geef ik deze vorm vanuit christelijk of humanistisch perspectief.
In de aanloop van een afscheidsplechtigheid voer ik een gesprek met de nabestaanden. Op gepaste wijze weet ik verbinding te leggen tussen de levensgeschiedenis en overtuigingen van de overledene enerzijds en de herinneringen en wensen van de nabestaanden anderzijds.
Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud en voor de uitvoering van de afscheidsceremonie in kerk, crematorium of elders – dit alles in goede samenwerking met de uitvaartondernemer.
Bij het uitspreken van een overdenking zijn een mooie stem, goede dictie, timing en rust belangrijk om de woorden goed tot hun recht te laten komen. Ik beschik over kwaliteiten die nodig zijn om een gepaste sfeer te scheppen.
Honorarium in overleg.

Kerkdiensten
In verschillende gemeentes ga ik voor als gastpredikant. Mijn overwegingen zijn vrijzinnig, filosofisch georiënteerd en geven stof tot nadenken. De diensten zijn in de meeste gevallen te beluisteren via www.kerkomroep.nl  

Lezingen
Op verzoek geef ik lezingen over filosofische, ethische of theologische onderwerpen. U kunt mij hiervoor rechtstreeks benaderen.

 

AGENDA